Legion Młodych Polek

Od czasu założenia w 1939 r., aż po dzień dzisiejszy Legion Młodych Polek nieprzerwanie pozostaje niedochodową organizacją w dużej polsko-amerykańskiej społeczności Chicago. Od prawie 80 lat Legion wspiera Polaków w Polsce oraz, polskich emigrantów i Amerykanów polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych poprzez dotacje na różne cele dobroczynne i kulturalne jak i na promowanie polskiego dziedzictwa.

Wystawa ukazuje historię Legionu Młodych Polek od jego założenia na początku II wojny światowej aż do chwili obecnej. Wystawa jest podzielona na 4 części: pierwsze trzy sekcje ułożone tematycznie ukazują założenie Legionu i jego wczesne lata (1939-1950), działalność organizacji i jej cele oraz kluczowe wydarzenia. Ostatnia część wystawy ukazuje jak istotna w środowisku polsko-amerykańskim Chicago jest wciąż rola Legionu Legion Młodych Polek i jakie to ma znaczenie dla jego członkiń.

Wystawa składa się z materiałów i dokumentów Legionu Młodych Polek i centrum archiwalnego Women and Leadership Archives. Zródłem informacji były gazety, korespondencja, fotografie, dokumenty administracyjne i finansowe, programy imprez oraz materiały audio-wizualne znalezione w zbiorach. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z członkiniami i miłośnikami Legionu Młodych Polek i dołączono je do archiwalnej kolekcji.

Kredyty

Wystawa „Legion Młodych Polek” została stworzona przez Laurę Pearce w imieniu Archiwum Kobiet i Liderów (WLA) oraz Legionu Młodych Polek z okazji 75. rocznicy powstania Legionu w 2014 r. Specjalne podziękowania kierujemy do Mary Anselmo, Lucie Bucki, oraz Shirley Dudziński za przekazane nam porady oraz ich współpracę podczas tworzenia i planowania wystawy. Dodatkowe podziękowania przekazujemy Kahlee Leingang, asystentce archiwum WLA i Nancy Freeman, dyrektor WLA, za wsparcie oraz pomoc. Fundusze na wystawę przekazał Legion Młodych Polek i Biblioteki Uniwersyteckie, Loyola University Chicago. W 2019 r. wystawa została przetłumaczona na język polski przez Agnieszkę Sarrafian i Justine Tobiasz, a aktualizacji dokonał Nathan Ellstrand.