Polskie organizacje kulturalne

Copernicus Monument Donation

Gdy z początkiem lat 70-tych powstał pomysł budowy pomnika Mikołaja Kopernika w Adler Planetarium, Legion Młodych Polek podarował 10 tysięcy dolarów na ten cel - więcej niż jakakolwiek inna organizacja.

Pielęgnowanie polskich tradycjii i obyczajów, jak również promowanie polskich organizacji kulturalnych stało się siłą napędową działalności Legionu.

Od początku swego istnienia Legion Młodych Polek zapewniał jednorazowe datki, jak również stałą pomoc finansową polskim organizacjom kulturalnym na terenie Chicago i Stanów Zjednoczonych. Tutaj znajdziesz zaledwie kilka przykładów projektów i organizacji, które przez  lata wspierał Legion.