Pomoc Polsce

Children in Rehabilitation Sanatorium

Dzieci z Sanatorium Rehabilitacji Goczałkowice-Zdrój, instytucji która korzystała z pomocy Legionu.

Zakończenie wojny wcale nie oznaczało, że Polacy nie potrzebowali już wsparcia i pomocy. Datki otrzymywało wiele organizacji edukacyjnych i dobroczynnych takich jak: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (koło Warszawy), Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz wiele domów opieki nad starszymi osobami i domów dziecka.

Legion zapewniał również bezpośrednie wsparcie Polakom wysyłając pomoc humanitarną po kryzysach takich jak: wybuch w Czarnobylu w 1986 r. i po dewastujących powodziach, które przeszły przez południowo-zachodnią część Polski w latach 90-tych.

Zgłębienie tematu dwóch największych projektów Legionu jest przedstawione w następujących sekcjach: Popieranie Związku Solidarność i zaopatrywanie klinik w sprzęt i środki medyczne.