Nieprzemijająca instytucja

Aurelia Pucinski Interview - Polish Proverb

Aurelia Pucinski, Sędzia, Sąd Apelacyjny stanu Illinois, Rejon nr.1 omawia ważność Legionu Młodych Polek.

W czasie 75 lat swego istnienia Legion Młodych Polek przekazał ponad milion czterysta tysięcy dolarów na dobroczynne i kulturalne organizacje w Polsce, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W tym samym czasie Legion dostarczył swym członkiniom poczucie przynależności do społeczności, dał możliwość rozwijania zdolności kierowniczych oraz był i jest drogowskazem wywierania istotnego wpływu na świat wokół nich.

Jak i dlaczego Legion był w stanie przetrwać ostatnie 75 lat?

Dlaczego ta organizacja jest tak ważna dla swych członkiń ? Dla dużej polonijnej społeczności?

Kolejne trzy części wystawy spróbują dać odpowiedź na powyższe pytania. Cytując słowa członkiń i miłośników Legionu z wywiadów przeprowadzonych w latach 1988 i 2014, proszę prześledzić te strony aby dowiedzieć się co czyni Legion Młodych Kobiet tak unikalną i ważną organizacją.