Założenie i wczesne lata

Membership Card

Karta członkowska założycielki Legionu Heleny Lenard, podpisana przez pierwszą prezeskę organizacji, Adeline Preyss.

1 września 1939 roku wojska niemieckie napadły na Polskę popełniając akt agresji, który rozpoczął II wojnę światową.

2 września grupa młodych kobiet polskiego pochodzenia w Chicago, zdeterminowanych aby pomóc dotkniętym wojną Polakom - spotkała się w domu Heleny Lenard i tak narodził się Legion Młodych Polek.

Zaledwie w ciągu tygodnia organizacja, zainicjonowana przez Lenard i jej 16 koleżanek, liczyła już ponad 100 członkiń.

W październiku liczba ta wzrosła do 350 członkiń w trzech lokalizacjach: na północy Chicago, na południu Chicago i w dzielnicy Town of Lake, a organizacja zebrała ponad 2 500 dolarów na pomoc ofiarom wojny.

Kolejne 3 sekcje zgłębiają następujące tematy: przyczyny powstania Legionu, kim były zalożycielki i jak wyglądała początkowa działalność Legionu.

Założenie i wczesne lata