Założycielki

Adeline Preyss

Adeline Preyss założycielka i pierwsza prezeska Legionu Młodych Polek

Podczas gdy zarówno polskojęzyczne jak i angielskojęzyczne gazety chicagowskie odnotowywały działalność Legionu w czasie II wojny światowej, to niewiele pisano na temat tego kim były te kobiety. Jednakże dokładne przeglądanie wszelkich rejestrów w powiązaniu z dostępnymi danymi spisów może pomóc w wyobrażeniu sobie kim one były.

„Młode polskie kobiety” było trafnym określeniem osób, które założyły Legion. Mniej więcej w połowie zamężne i niezamężne, wiek ich wahał się pomiędzy 22 a 32 rokiem życia, ze średnią wieku 26 lat. Podczas gdy przynajmniej 3 z tych kobiet były polskimi imigrantkami, to większość członkiń stanowiła drugie pokolenie w Ameryce, będąc córkami polskich emigrantów.

Kobiety zaangażowane w filantropijnych organizacjach są często postrzegane jako niepracujące zawodowo żony należące do wyższej i średniej klasy, lecz ten stereotyp nie odpowiada prawdzie w odniesieniu do pierwszych członkiń Legionu. Podczas gdy zawody ich mężów nie są znane, większość założycielek była pracującymi zawodowo kobietami. Kobiety reprezentowały wachlarz zawodów począwszy od Adeline Preyss i Harriet Pierzchala, które były nauczycielkami poprzez Helen Betlejewską, która widnieje w rejestrze z 1940 roku jako krawcowa. Trzy z kobiet: Janka Nowakowska, Bernice Zawilinska i Helen Lenard są umieszczone w wykazie jako „urzędniczka” oraz „kasjerka”.

Dodatkowo, oprócz posiadania zawodu, większość założycielek była wykształcona. 10 kobiet, których dane na temat ich edukacji są dostępne, ukończyło 4 lata szkoły średniej przed 1940 rokiem, a 7 z nich, czyli blisko połowa z 17 założycielek, ukończyła co najmniej rok studiów wyższych.