Kluczowe wydarzenia

White & Red Ball, 1994

Członkinie Legionu Młodych Polek na Balu Amarantowym, 1994 r.

Inicjatywy Legionu Młodych Polek w zakresie dobroczynności byłyby niemożliwe bez corocznych imprez i zbiórek funduszy. Aby pozostać wiernymi misji stania na straży polskiego dziedzictwa i obyczajów, wydarzenia te pomagają członkiniom Legionu utrzymać wiekowe tradycje, jednocześnie tworząc nowe tradycje w polsko-amerykańskiej społeczności.

W kolejnych sekcjach przedstawiono najstarsze coroczne imprezy Legionu : Piknik Świętojanki i Bal Amarantowy.