Wspieranie edukacji

Wykształcenie polskiej młodzieży było priorytetem Legionu Młodych Polek w ciągu 75-letniej historii. Zaangażowanie się w edukację przybrało dwie zasadnicze formy: dotacji dla polskich szkół sobotnich i stypendia dla studentów szkół wyższych.

Polska społeczność w Chicago, podobnie jak wiele innych grup emigrantów, dążyła do uczenia młodzieży swego języka i kultury poprzez tworzenie polskich szkół języcznych. Legion od dawna rozumiał ważność tego przedsięwzięcia i regularnie wspomagał finansowo polskie szkoły w okolicach Chicago.

Legion zachęca młodzież polonijną do studiowania oferując studentom stypendia. Stypendia finansowane przez Legion Młodych Polek są przyznawane przez wiele polonijnych organizacji, a inne fundusze stypendialne otrzymują regularnie datki od Legionu.