Festiwal “Gay and Colorful” (“Wesoły i Kolorowy”)

Swietojanki Dancers

Tradycyjne polskie tańce były zawsze ważną częścią obchodów festiwalu Świętojanki.

Pełen energii festiwal Świętojanki - tradycyjnie odbywający się w przeddzień początku lata, sięga tradycją całe stulecia przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Polskę. Tak jak i inne pogańskie rytuały, świętojańskie tradycje połączyły się z symboliką chrześcijańską i festiwal był znany jako uroczystość świętego Jana.

Wreath Ceremony

Przez wiele lat Legion kontynuował ceremonię puszczania wianków w czasie festiwalu Świętojańskiego.

Głównymi częściami festiwalu Świętojańskiego były śpiewy, tańce, ogniska, ale najważniejszą była ceremonia puszczania wianków. Młode dzięwczęta kładły na rzece lub strumyku wianki z kwiatów ze świeczką pośrodku. Powiadano, że szlak jak płynęły wianki przepowiadał przyszłość życia miłosnego młodej dziewczyny.