Wspieranie NSZZ Solidarność

Solidarity Logo

Antykomunistyczny ruch solidarnościowy wspierał obywatelski sprzeciw propagując prawa robotników i zmiany socjalne.

Ruch Solidarnościowy wyłonił się w Polsce pod koniec sierpnia 1980 r. w opozycji do rządzącego komunistycznego reżimu. Solidarność znalazła znaczące poparcie w Polsce, gdzie jedna trzecia całej populacji w wieku produkcyjnym została jej członkami do września 1981 r., jak również wśród Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy w dużej mierze nie zgadzali się z kontrolowanym przez Związek Radziecki rządem.

Gdy z początkiem lat 80-tych  polski rząd próbował zniszczyć ruch solidarnościowy, polskie organizacje na całym świecie okazały wsparcie temu ruchowi udzielając mu pomocy finansowej. W latach 80-tych Legion Młodych Polek wspierając Solidarność przekazał ponad 6 tysięcy dolarów na zakup odzieży, żywności i środków medycznych.