Odpowiedź na nowe potrzeby

Maria Ciesla Interview - Post-War Donations

Proszę posłuchać jak Maria Ciesla, członkini Legionu od lat 60-tych i Prezeska od 1988 do 1989 r., omawia poszerzenie charytatywnych celów Legionu po II wojnie światowej.

Pomimo malejącej po wojnie liczby członkiń, Legion kontynuował dążenie do poszerzenia zakresu  swej działalności poza pomoc ofiarom wojny. Pomagając w dalszym ciągu Polakom i polskim uchodźcom, Legion zaczął skupiać się na promowaniu na terenie Stanów Zjednoczonych polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Do konstytucji stowarzyszenia wniesiono w 1963 roku poprawki ukazujące te zmiany. Cele są wymienione poniżej jako:

  1. Zbieranie funduszy na pomoc potrzebującym Polakom i instytucjom na terenie Polski oraz polskim uchodźcom.
  2. Wspieranie lokalnych i krajowych zbiórkek funduszy i promocja działalności kulturalnej.
  3. Współpraca z innymi polskimi organizacjami, których cele i ideały pokrywają się z naszymi (Legionu).
  4. Zachęcanie młodych kobiet do rozwoju ich zainteresowań w zakresie działalności humanitarnej i kulturowej. Przygotowywanie ich do aktywnego działania w organizacji i wydarzeniach socjalnych kultywujących polskie obyczaje i tradycje.

Następna część wystawy koncentruje się na pokazaniu złożonych aspektów misji Legionu: pomoc Polsce i promowanie polskiego dziedzictwa.

Odpowiedź na nowe potrzeby