Wspieranie ludzi w Polsce

W pierwszej dekadzie swego istnienia Legion Młodych Polek odniósł pokaźny sukces w zbieraniu funduszy na rzecz Polaków dotkniętych wojną. Jedna z polskojęzycznych gazet donosiła, że do października 1939 r. Legion uzbierał 2 695,26 dolarów. W dzisiejszym przeliczeniu byłoby to 45 357,15 dolarów i to wszystko tylko w pierwszym miesiącu zbiórki.

W czasie wojny wysiłki Legionu miały dwojaki charakter. Wysyłano paczki żywnościowe i z odzieżą do żołnierzy i ludności cywilnej, a także wspomagano finansowo inne organizacje, które udzielały pomocy humanitarnej takie jak Czerwony Krzyż czy Fundusz Pomocy. Po zakończeniu wojny Legion w dalszym ciągu otrzymywał prośby od organizacji wspierających polskich uchodźców na całym świecie.